19
mrts

Päikesepesa

Written by marika. Posted in Kopli LA 100

Merle, Ülle, Maret

Päikesepesa olen ma, mida arvad minust Sa

Päikesepesa, need on 4-5aastased päikesed ning nende õpetajad, samuti päikesed. Kõik nad on säravad ja kirkad, enam mitte liiga väikesed ja õnneks mitte veel liiga suured.
Mõned ütlevad, et selle rühma lapsed on vanuse poolest natuke nagu murdeealised: üha enam tõuseb esile oma mina, selguvad tõekspidamised, saavad veelgi nähtavamaks iseloomud. Ühine on aga tõdemus, et Päikesepesa on nagu teine kodu. Siin hoolitakse nii sõna kui ka teoga. Valgust ja soojust leidub küllaga, aga ka sõpru – teistega koos mängimine saab selles vanuses õige hoo. Võibolla leitakse just siit endale sõpru terveks eluks!

Kui lapsevanemad pliiatsid kätte võtsid ja Päikesepesa õpetajate omadusi kirja panid, kasutasid nad õige mitmel puhul hinnanguid „superõpetaja“, „unistuste õpetaja“ ja „maailma parim“. Niisuguste tiitlitega ehitud rühmas töötavad Merle Tõnurist, Maret Kougija ja Ülle Kangur.

Õpetaja Merle
Et õpetaja Merlet natukenegi kirjeldada, tuleb appi võtta hulk esmapilgul isegi vastandlikena tunduvaid sõnu: tore, konkreetne, sõbralik, toetav, vaikne, rõõmus, tõsine, abistav, tähelepanelik, hooliv, rahumeelne. Vanemad saavad temalt alati teada, mida plaanitakse, aga ka seda, mis juba tehtud.
Tal on hulk toredaid ideid ja võime neid hõlpsasti juurde leida. Ta teab luuletusi, jutte, huvitavaid paiku Eestis ja kaugemalgi. Abiks on siinjuures muidugi Merle lai silmaring, kultuurihuvi, nutikus, aga ka põhjalikkus ja pühendumus.
Alati on Merle oma töö juures südamega – ja kuidas teisiti sellises lasteaias ja sellises rühmas üldse saakski?

Õpetaja Maret
Maret on lasteaeda ja lasteaia jaoks loodud. Ta teab, et laps on laps, aga temaga saab kõneleda nagu võrdne võrdsega. Nii naasevad lapsed koju ikka mõne Maretilt kuuldud tarkusetera või sellest sündima hakkava elutõega.
Maret on üks neist, keda võib nimetada laste lemmikuteks. Tark, naiselik, hoolitseb nii oma hinge kui ka välimuse eest, on niiviisi hea eeskuju tüdrukutele, aga miks mitte ka poistele.
Ta hoolib, on rõõmus, üldse emotsionaalne. Mõnikord on lapsed tema sõnade, soovide ja kallistustega lausa üle külvatud. Tema soojust on tunda juba kaugelt, tema maitsekust ja stiili õhkub kõigest, mida ta teeb.

Õpetajaabi Ülle
Teine ema, teine vanaema – nõnda ütlevad vanemad Ülle kohta, ilmselt tunnevad nii ka lapsed. Sõbralik ja abivalmis, soe ja südamlik, märkav ja hooliv – nende omadustega on hea õpetaja kohta juba kõik öeldud. Õige, üks veel – kannatlikkus – ning ka see on Üllel olemas.
Muidugi on niisugune õpetaja asendamatu. Küllap teab seda ka Ülle ise, seepärast saabki ta ikka olla nii rõõmus, naeratav, lahke. Nõnda on tal kerge märgata igaühe muret märgata, aga ka poisi või tüdruku vaimukat nalja hinnata. Väike saladus ka: vahel on vanemadki mõelnud, et oleks hea korraks Ülle sülle pugeda!

Vanemate sünnipäevasoovid
Jääge alati parimaks! Olge ikka Kopli rõõmsalt tuksuv süda! Hoidke oma imelist õhkkonda, erilist aurat, siirast soojust, imelist inspiratsiooni! Olgu teil kuldset kirkust ja suurt säramist! Pikka iga, palju lapsi, häid õpetajaid! Kandke auga parima lasteaia nime! Elagu, elagu, elagu!

 

 

Lasteaiast saab…

Paista-Paista Päikene
Paista meie lapsele
Anna valgust kõigile
Anna soojust kõigile
Paista-Paista Päikene

Mina käin…

… vanas Kopli Lasteaias.
See lasteaed on vana, aga enne oli uus. Alguses läksid laevad merel katki ja siis nad toodi siia parandusse. Mehed pidid neid parandama. Neil olid naised ja neil olid lapsed ja nad ei saanud neid kuhugi panna. Ja nad ehitasidki siia lasteaia. Siis tulid õpetajad ja direktor.
See on tore lasteaed, sest siin saab lauamänge mängida. Minu Sädele meeldis siin saviringis käia ja mulle meeldib mängida, siin on hea rahulik.
Lasteaias kuuleb vaikust, köha häält, kolistamist, trampimist. Ta on armas maja, tahan talle jäätist anda!
Päikesepesa rühma lapsed

Lasteaed annab nõu

Ise teha on suur rõõm
Asju saab teha kümnel, isegi sajal erineval moel. Laske lapse mõtetel lennata, aga ärge seadke ka endale piire. Joonistada saab kiviga, puupulgaga, roheliseks võib paberi muuta ka rohuga hõõrudes.
Lasteaias on põnevaid kunstitarbeid, mitmesuguseid värve ja pabereid. Kuid kunsti ja loovusega tegelemine on ka kodune lauakatmine, põnevate võileibade tegemine, metsast okste toomine ning nende vaasi sättimine.
Väga oluline on hoida ja ergutada lapse omaalgatust, soovi tegutseda ja midagi luua. Õppige lastelt, kuidas teha asju teisti ja uudsel moel – lapsed üllatavad teid! Vaimustuge ja nautige koos lapsega!
Laulge lapsele ja koos lapsega. Unelaulu kõrval võivad ju olla ka sööma kutsumise ja riidessepaneku laul, hoopis tore on hommikuti ema või isa laulu peale ärgata. Muusika võib olla sõnade asemel – ma laulan sulle oma soove! Miks mitte ei võiks muusikapala anda teada, et nüüd on aeg hakata mänguasju koristama või hambaid pesema.
Lasteaias laulavad lapsed peale muusikategevuse ka rühmas hommikulaulu ja söögilaulu või kuulub muusika mõnda õppetegevusse. Aga ka kodus võiks aeg ajalt raadio ja televiisori kinni panna ja teha ise kontserte – laulda, tantsida, luua orkestri.
Rütmipille, kõlapulki jt lastepille leiab kauplustest, loovust rakendades leiab rütmipille küllalt ka kodusest majapidamisest. Lugudele rütmi kaasa mängides ei pea olema õppinud muusik, lapsed saavad lauda omi, emad-isad lapsepõlveaegseid laule. Kõik pereliikmed saavad olla ka dirigendid ja juhatada orkestrit oma meeleolu ja tempoga.
Seega: ise luua, ise muusikat teha on suur rõõm. Meie saame nii õppida lastelt ja lapsed meilt.
Tea Oll, Kopli lasteaia õppealajuhataja aastatel 2000-2004