06
juuli

Liikumisõpetaja Sandra

Tal on sära silmis ja naeratus näol. Sisemine rahulolu paneb ta tegutsema, uusi ideid katsetama, oma huvitavaid mõtteid teistega jagama. Vahendite puudumise tõttu ei jää midagi tegemata…osavad käed ja lennukad mõtted kompenseerivad puudujäägi. Temas on koos salapära, sõbralikkus, hoolivus ilu ja tarkus. Sandra loomingulisus on inspireeriv ja innustav. Terviklikud ja sisutihedad tegevused võimaldavad lastel olla vabad ja avatud.

05
juuli

Paula

Rõõmus meel, säravad silmad, nakatav naer – see ongi Paula. Aga mitte ainult. Paula on ka  kohusetunne, asjalikkus, autoriteet, taibukus, põhjalikkus, järjekindlus, kiirus.
Ta on mitmendat põlve lasteaiaõpetaja, temas kohtuvad ajaloo kogemus ja olemasolemise rõõm. Ning see rõõm on nakkav – võibolla seetõttu peavad kolleegid Paulat väga heaks koostööpartneriks ning lapsed sõbraks. Võluv naeratus vajutab sellele vaid kinnitava pitseri.

04
juuli

Kätlin

Kätlin pakatab energiast, jätab mulje, et ükski ülesanne ei jää tal iial lahendamata, ükski ettevõtmine käivitamata. Lisaks on ta osav, eriti just sõnaosav. Huumor, tabavad ütlemised, üllatavad paralleelid – hea sõnaga võib Kätlin võita ka võõra väe.
Veel on sel õpetajal hea stiilitaju ning arenenud õiglustunne. Ta oskab asju konkreetseks muuta ning siis süsteemselt lahendada. Ning nagu üks õige lasteaiaõpetaja peabki, oskab ka Kätlin märgata ja tunnustada.

 

27
juuni

Niina ja Ants

Niina

Köögihaldjas. Mõni ütleb ka, et majahaldjas, ainult et töökohaga keldrikorrusel. Mõnikord on Niina nii tagasihoidlik, et näib, nagu kataksid lauad end ise. Aga see-eest märkab ja kiidab ta meeleldi lapsi ning tema juurde murega tulevaid õpetajaid. Ka muus osas on ta nagu üks õige köögihaldjas peab olema: lahke, sõbralik, hooliv, suhtlemisvalmis, kohusetundlik ja töökas.

 

Ants

Ants on valmistatud otsekui kahest materjalist: suurest tammest ja hiilgavast kullast. Kuldsete kätega, öeldakse tema kohta. Kuldse südamega, täiendatakse. Kuldsete käte rubriiki lisanduvad „loova olemisega“, „leiutaja“. Kuldse südame kategooriat täiendavad „abivalmis“, „hooliv“, „muhe“, „suur jagaja“, „viisakas“. Ta teeb kohe korda kõik, mis korras pole, olgu siis tegu uksehingega või inimhingega.

Varuks on aga veel väide, et Ants on härrasmees. Ta on elukogenud, täidab korraga nii vanaisa kui ka laste elava eeskuju rolli. Temas elavad koos inspireerimisvõime ning elukogemus, millest kõigil soovijail on võimalus osa saada. Lühidalt: ta on legend.

22
mai

Tuultepesa

Aliina, Mari-Liis, Janelle

19
mai

Tallinna linna I lasteaia juhatajad Eesti Vabariigi ajal

Leontiine Lilienthal-Järver (1919-1922). Ta oli kodukooliõpetaja kutse omandanud Peterburis, hiljem täiendanud end Berliinis Pestalozzi–Fröbeli instituudis. 21-aastasena alustas ta tööd „lasteaia ajutise korraldajana“, seda vaid kuus päeva enne, kui asutus juba tööle hakkas! Lahkus ta juhataja kohalt perekondlikel põhjustel.

23
apr

Vetepesa

Eva, Anett, Karit

03
apr

Tallinna linna I lasteaia juhatajad Eesti Vabariigi ajal

Leontiine Lilienthal-Järver (1919-1922). Ta oli kodukooliõpetaja kutse omandanud Peterburis, hiljem täiendanud end Berliinis Pestalozzi–Fröbeli instituudis. 21-aastasena alustas ta tööd „lasteaia ajutise korraldajana“, seda vaid kuus päeva enne, kui asutus juba tööle hakkas! Lahkus ta juhataja kohalt perekondlikel põhjustel.

19
mrts

Päikesepesa

Merle, Ülle, Maret

09
mrts

Üle kahesaja lapse

1.veebruarist 1935 asus lasteaia etteotsa Martha-Elvira Kiviväli (Lepp), kasvatajana töötas sel ajal ka Lea Raud (Nurkse), kirjanik Eno Raua ema.

27
veebr

Liivapesa

Anne, Liivi ja Silja

05
veebr

Väga eriline maja

1926. novembris otsustas Tallinna linnavalitsus rajada Koplisse kaasaegse lasteaiahoone. 13. mail 1927 tehti linnavalitsuse ehitusosakonnale ülesanne hoone ehitada, seda töölõikude kaupa ja vähempakkumise teel. Hoone arhitekt oli mitmeid ja mitmeid Tallinna kultushooneid loonud Herbert Voldemar Johanson.

24. augustil 1928 saadi ehitusosakonnalt teade ehitustööde lõpetamise kohta ning anti hoone üle haridusosakonnale. 3. novembril 1928 pühitseti hoone sisse. Nii tegutseski lasteaed 1928. aasta sügisest oma praeguses asukohas, uhke maja on 18. augustist 1997 mälestisena riikliku kaitse all.