Rühmad

Lasteaias töötab 5 rühma

 • Linnupesa:1,6-3 aastased lapsed (telefon 54230794)
 • Liivapesa: 3-4 aastased lapsed (telefon 54230752)
 • Päikesepesa: 4-5 aastased lapsed (telefon 53097714)
 • Vetepesa: 5-6 aastased lapsed (telefon 54230795)
 • Tuultepesa: 6-7 aastased lapsed (telefon 54230784)

Toitlustamine

Lasteasutuses toitlustatakse lapsi kolm korda päevas järgnevalt: hommikueine, lõunasöök ja õhtuoode. Lasteasutuses pakutav päevane toit arvestab laste vanuselisi iseärasusi. Lasteaeda toitlustab Mervir OÜ, E- mail info@mervir.ee.

Lasteasutuse päevakava

 • 07.00 – 08.50 laste vastuvõtt
 • 08.50 – 09.20 hommikusöök
 • 09.20 – lõunasöögini – hommikuring, õppe- ja kasvatustegevused toas ja õues,  mängud toas ja õues, jalutus- ja õppekäigud, matkad
 • 12.00 – 12.25 – 2-3 aastaste lõunasöök
 • 12.20 – 12.45 – 3-5 aastaste laste lõunasöök
 • 12.50 – 13.05 – 5-7 aastaste laste lõunasöök
 • 13.30 – 15.00 puhkeaeg; vaikne tegevus
 • 15.00 – 15.30 mäng, vabategevus, huvitegevus
 • 15.30 – 16.15 õhtuoode (2-3 aastased; 3-5 aastased; 5-7 aastasd)
 • 16.15 – 19.00 mäng, vabategevus, individuaalsed tegevused, toa- ja õuemängud, huvitegevus,

Laste õpetamine ja arendamine toimub lasteasutuse õppekava alusel, lapse elu ja ümbritsevat keskkonda käsitlevate teemade kaudu. Õppe- ja kasvatustegevust viiakse läbi alljärgnevates valdkondades:

 • mina ja keskkond
 • keel ja kõne
 • matemaatika
 • kunst
 • muusika
 • liikumine