Rühmad

Lasteaias töötab 5 rühma

 • Linnupesa:1,6-3 aastased lapsed
 • Liivapesa: 3-4 aastased lapsed
 • Päikesepesa: 4-5 aastased lapsed
 • Vetepesa: 5-6 aastased lapsed
 • Tuultepesa: 6-7 aastased lapsed

Toitlustamine

Lasteasutuses toitlustatakse lapsi kolm korda päevas järgnevalt: hommikueine, lõunasöök ja õhtuoode. Lasteasutuses pakutav päevane toit arvestab laste vanuselisi iseärasusi. Toit valmistatakse võimalikult värsketest töötlemata toiduainetest. Põhitoidule lisaks värsked juurviljasalatid ja kaks korda nädalas puuvili. Toidukorrad on lasteasutustes kindlatel kellaaegadel.

Lasteasutuse päevakava

 • 07.00 – 08.50 laste vastuvõtt
 • 08.50 – 09.20 hommikusöök
 • 09.20 – 11.00 õppetegevused, mäng
 • 11.00 – 12.15 mängimine ja õuesolek
 • 12.20 – 12.50 lõunasöök
 • 12.50 – 15.00 puhkeaeg
 • 15.00 – 15.30 õppetegevused, mäng
 • 15.30 – 16.00 õhtuoode
 • 16.00 – kojuminekuni vaba mäng, individuaalsed tegevused

Laste õpetamine ja arendamine toimub lasteasutuse õppekava alusel, lapse elu ja ümbritsevat keskkonda käsitlevate teemade kaudu. Õppe- ja kasvatustegevust viiakse läbi alljärgnevates valdkondades:

 • mina ja keskkond
 • keel ja kõne
 • matemaatika
 • kunst
 • muusika
 • liikumine

Vastavalt lasteasutuse õppekavale viiakse läbi

 • 1,6 – 3 aastastele lastele 12 õppetegevust nädalas
 • 3 – 6 aastastele lastele 12 – 16 õppetegevust nädalas
 • 6 – 7 aastastele lastele 15 – 17 õppetegevust nädalas