29
apr

Õiekuu Kopli Lasteaias

Written by marika. Posted in Uncategorized, Uudised

  • Lasteaed avatud 7.00 -19.00, lapsevanem annab lapse(d) õpetajale üle välisuksel.
  • Avatud rühmad vastavalt laste arvule. Ühes rühmas lapsi kuni kümme.
  • Hetkel lasteaias huviringe ei toimu.
  • Muusika- ja liikumistegevused toimuvad rühmaruumis ja õuealal
  • Planeeritud õppe – ja kasvatustegevuste  läbi viimiseks  väärtustatakse looduskaunist paikkonda.
  • Palun lastele mitte kaasa anda koduseid mänguasju.
  • Omavaheline suhtlus ei katke ka kriisiajal: õpetajad on lastele ja vanematele mitmeid põnevaid tegevusi jaganud  Facebooki ning rühmade listide kaudu. On toimunud  erinevad virtuaalsed kohtumised laste ja kolleegidega.
  • Oleme tänulikud lastevanematele meeldiva koostöö- ja õigeaegselt tasutud arvete eest.

Headus on ainuke vara, mis kasvab, kui teda jagada!

Jätkuvat tervist!

“Õpetaja Anne loob videosilda lapsevanematega”

“Liivapesa Õite ilu”