15
mai

HEA KOPLI LASTEAIA PERE!

Täname kõiki lapsevanemaid, töötajaid ja lapsi, kellega koos oleme tulnud eriolukorras üksteist toetavalt toime!
Vabariigi Valitsus on võtnud vastu otsuse eriolukorras kehtestatud piirangutest järk-järguliseks väljumiseks.
Pandeemia lõplikuks seljatamiseks, peame säilitama ettevaatlikkuse, suhtuma endasse ja kaaslastesse väga suure hoolimisega.
Tutvu valitsuse kriisist väljumise kavaga .

Kopli Lasteaias töökorraldus:
– Alates 18. maist on avatud lasteaias kõik rühmad.
– Lasteaeda võetakse vastu ainult terveid lapsi, toimub kraadimine kontaktivaba kraadiklaasiga.
– Lapsevanemad ei sisene majja, lapse üle andmine toimub peaukse juures. Hea ilma korral antakse lapsi õhtul ja hommikul üle õuealal.
– Lasteaias ei toimu ühtegi üritust, pidu ega spordisündmust.
– Suvine aiapidu asendatakse toreda lasteaiapäevaga koos oma rühma sõpradega (mängupidu, matk…)
– Traditsiooniline lasteaia lõpupidu jääb ära.
– Koolivalmiduskaardid saavad lapsevanemad kätte direktorilt, kokkulepitud ajal.
– Lasteaed 06.07. – 31.07.2020 kollektiivpuhkusel.
– Kohatasu maksmine alates 1. juunist 2020 (kollektiivpuhuse ajal on kõik lapsevanemad kohatasust vabastatud)

Küsimuste korral võta julgelt ühendust telefonil 662 59 13 või info@kopli.edu.ee Vastan rõõmuga.

Püsime ikka terved! Päikeselist kevadet!

Lugupidamisega
Marika Ärmpalu
Kopli Lasteaia
direktor

29
apr

Laste vastuvõtmine Kopli Lasteaeda 2020

 

 • Lasteaiarühmade komplekteerimine algab 04. maist kuni 15. augustini 2020
 • Tallinnas on loodud lasteaiakoha taotlemiseks E – teenus kodanikuportaalis eesti.ee. Portaalis saate kinnitada või tagasi lükata lasteaedade kohapakkumisi. Vajadusel on võimalik pikendada lapse lasteaeda tuleku aastat järgmiseks õppeaastaks.
 • Koha pakkumisel palun kinni pidada vastamiseks esitatud tähtaegadest! Lapsevanema mitte vastamisel lasteaia koha pakkumise teatisele, kustutatakse laps lasteaia järjekorrast ja lasteaia koht pakutakse järgmisele järjekorras olevale lapsele.
 • Lasteaias toimuvaga saab tutvuda kodulehel ja hoida kursis vahvate tegemistega blogipostitustes.
 • Lasteaed on järvepidevalt ja jätkusuutlikult tegutsenud aastast 1928. 
29
apr

Õiekuu Kopli Lasteaias

 • Lasteaed avatud 7.00 -19.00, lapsevanem annab lapse(d) õpetajale üle välisuksel.
 • Avatud rühmad vastavalt laste arvule. Ühes rühmas lapsi kuni kümme.
 • Hetkel lasteaias huviringe ei toimu.
 • Muusika- ja liikumistegevused toimuvad rühmaruumis ja õuealal
 • Planeeritud õppe – ja kasvatustegevuste  läbi viimiseks  väärtustatakse looduskaunist paikkonda.
 • Palun lastele mitte kaasa anda koduseid mänguasju.
 • Omavaheline suhtlus ei katke ka kriisiajal: õpetajad on lastele ja vanematele mitmeid põnevaid tegevusi jaganud  Facebooki ning rühmade listide kaudu. On toimunud  erinevad virtuaalsed kohtumised laste ja kolleegidega.
 • Oleme tänulikud lastevanematele meeldiva koostöö- ja õigeaegselt tasutud arvete eest.

Headus on ainuke vara, mis kasvab, kui teda jagada!

Jätkuvat tervist!

“Õpetaja Anne loob videosilda lapsevanematega”

“Liivapesa Õite ilu”

14
apr

Tallinna Linnavolikogu teade!

Juhime tähelepanu, et Tallinna Linnavolikogu 26.03.2020 määrusega<https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3002&aktid=142953&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp> kehtestati lasteaia kohatasu vabastus tähtajatult ehk kuni uue määruse vastuvõtmiseni.

06
veebr

KOPLI LASTEAED KOLLEKTIIVPUHKUSEL

Head lapsevanemad!

Anname teada, et lasteaed on suvepuhkusel 06. juuli – 31. juuli 2020.

Asenduslasteaia soovist palun teavitada direktorit kuni 30. aprillini.

Rõõmuga ootame tagasi puhanud ja päevitunud lapsi

alates  03. augustist 2020.

Kooskõlastus: Hoolekogu koosoleku protikoll 05.02. 2020. 

 

Lugupidamisega

Kopli Lasteaia direktor

Marika Ärmpalu

03
jaan

Head uut aastat!

Suur tänu tegusa ja meeldiva koostöö eest!

Hoolivust, sõbralikkust ning unistuste täitumist uuel aastal!

11
dets

Lühendatud tööpäevad detsembris 2019

Eesti Vabariigi Töölepingu seadusega on sätestatud tööaja lühendamine uusaastale ja jõululaupäevale eelneval tööpäeval. Tööpäeva lühendatakse kolme tunni võrra.

Kuupäev Nimetus
E 23.12.2019 jõululaupäevale eelnev päev
T 31.12.2019 Uusaastale eelnev päev

 

23. 12. 2019 – 06.01.2020 on Kopli Lasteaia lastel võimalus mängida kõik koos  Liivapesa ja Päikesepesa rühmas.

05
dets

IMELISI HETKI JÕULUKUUL!

 

Jõua – jõua jõulukene.

Jõua meie rühma juurde,

jõua meie lapse juurde.

Jõua – jõua jõulukene…

Liivapesa jõulupidu 12.12.2019 kell 16.00

Vetepesa jõulupidu 10.12. 2019 kell 17.30

Päikesepesa jõulupidu 10.12. 2019 kell 16.00

Tuultepesa jõulupidu 12.12. 2019 kell 17.30

Linnupesa jõulupidu 16.12. 2019 kell 16.00

05
sept

Lastevanemate koosolekud

10.09. 2019 kell 17.00 Vetepesa rühma koosolek

10.09. 2019 kell 17.00 Linnupesa rühma koosolek

17.09. 2019 kell 17.00 Päikespesa rühma koosolek

18.09. 2019 kell 17.00 Tuultepesa rühma koosolek

19. 09. 2019 kell 17.00 Liivapesa rühma koosolek