22
sept

Laste toidukulu piirmäär

TALLINNA LINNAVALITSUS
MÄÄRUS
Tallinn 20. september 2017 nr 29
Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 7. septembri 2017 määruse nr 17 „Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord” § 3 lg 2 alusel.
§ 1.  Tallinna linna koolieelses munitsipaallasteasutuses käiva sõimerühmaealise lapse toidukulu katmise piirmäär on 1,80 eurot (koos käibemaksuga) ja lasteaiarühmaealise lapse toidukulu katmise piirmäär on 2,00 eurot (koos käibemaksuga) päevas.
§ 2.  Määrust rakendatakse 1. septembrist 2017.
Taavi Aas
Abilinnapea linnapea ülesannetes Toomas Sepp
Linnasekretär

10
aug

Kopli Lasteaed on avatud.

Alates 14.08.2017 on kõik lasteaia rühmad avatud.

Meie õueala ootab Sind mängima ja avastama!

Suve jooksul on nii mõnigi kivi  ” kõndima”  läiud.

07
juuni

Tänamine.

Täname Teid armsad lapsevanemad meeldiva koostöö eest. Olete imelised!

Lasteaed on suletud kollektiivpuhkuseks 3.07.2017 – 30.07.2017

13
mai

LAPSEVANEMA RAHULOLUKÜSITLUS 2016-2017

Õppeaasta lasteaias hakkab peagi lõppema.Lasteaia meeskond annab igal aastal endast parima, et lasteaed oleks üks parim paik. Oleme väga tänulikud iga teiepoolse ettepaneku, soovituse, tähelepaneku või nõuande eest, et ühiselt luua lapsele tervislik ja mänguline õpikeskkond.

Koostöös peitub jõud!

Palun, täida antud lingil olev ankeet!
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewe2-dTln_x9TbsghMuVQD6YvMtU86eSfw7UUaoyoR4kIipA/viewform

26
apr

Lasteasutusse vastuvõtmine

§ 7. Lasteasutusse vastuvõtmine

(1) Lasteasutusse võetakse vastu pooleteise- kuni seitsmeaastasi lapsi, kui lapse ja tema vanema (te) elukoht on rahvastikuregistri järgi Tallinna linn. Lasteasutuses lapse vanusele sobivas rühmas vaba koha olemasolul võetakse esimesena vastu laps, kellega samas elukohas elav sama pere teine laps käib samas lasteasutuses. [RT IV, 19.04.2017, 14 – jõust. 22.04.2017

16
veebr

Eesti Vabariigi sünnipäev

24.02.2017 on lasteaed suletud.

11
jaan

KOPLI LASTEAIA SUVEPUHKUS 2017

Lasteaed on suletud suvepuhkuseks 03.07-28.07.2017.a.

Lastevanematel, kes antud ajavahemikul vajavad lapsele lasteaiakohta, palun esitada avaldus direktorile hiljemalt

31. märtsiks 2017.a.

Puhkus om kooskõlastatud Kopli Lasteaia hoolekoguga, mis toimus 09.01.2017.a.

05
jaan

VANEMA OSA (KOHATASU)

Tallinna linn tõstab koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra – kohatasu määr tõuseb 1,6 protsendi võrra ehk seniselt 10,6 protsendilt 12,2 protsendile.

Vanemad, kelle perekonna netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast töötasu alammäärast (470€ kuus) ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% (376€ kuus), saavad taotleda kuni 80% lasteaiamaksu vabastust.

Alatetes 1. jaanuarist 2017 on osalustasu 57.34 eurot. Osalustasu suuruse määrab Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015 määrus nr 27 „Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr.

Lg 3: Direktoril on õigus käimasoleva õppeaasta lõpuni kuni 80% ulatuses vabastada vanema osa maksmisest vanem, kelle avalduses esitatud andmete õigsust on kirjalikult kinnitanud elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakond. Direktor kooskõlastab vanema osast vabastamise ja selle kestuse hoolekoguga ning kinnitab käskkirjaga.

Lg 4: Vanem vabastatakse vanema osa maksmisest kolmanda või enama lasteasutuses käiva lapse eest 100% ulatuses käimasoleva õppeaasta lõpuni juhul, kui Tallinna lasteasutuses käib pere kolm või enam last ning kui nii vanema kui ka kõnealuste laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn. Vanem esitab direktorile sellekohase avalduse, milles on nimetatud laste nimed ja isikukoodid. Vanema osast vabastamise kinnitab direktor käskkirjaga

21
dets

Kaunist pühadeaega!

 

 

 

 

 

 

 

Jõulud ja aasta algus

täis olgu headust ja valgust!

Jõuluööl võrdne on

suur kui ka väike,

soovida võid siis

kõike, kõike…

 

Kaunist pühadeaega!

01
dets

RANNARAHVA KOHVIPOOD

6. ja 7.detsembril 2016

Kopli Lasteaia traditsiooniline jõulukohvik

Kell 16.00-18.30

Kopli poolsaare rannarahval meri siin pool ja meri sääl pool.

Enne jõulupühi hakkavad need talvised tuuled ja tormid aina seda kanti räsima, siis on rannarahval hää soojas kohvipoes istuda, juttu vesta ja magusat soolast põske pista.

6.detsembril kell 17.00 esineb lauluring

7.detsembril kell 17.30 esineb Triibuvurru

Olete kõik oodatud vaatama!

Kohvikusse ootame ka meie lasteaia endisi lõpetajaid.

23.detsembril on lasteaed avatud kella 16.00-ni.

Alus:Töölepinguseadus.

11
aug

Lõbusate kohtumisteni

Meie lasteaia pärl ehk peasissekäigu uks on avatud juba 1928. aastast väikestele lastele ja nende peredele. Igal hommikul vana ja väärikas uks meid teretab ja õhtul lehvitab, selleks et jääda ootama uusi kokkusaamisi. Kullakarva lasteaia süda läigib uhkelt päeval päiksepaistel ja sädeleb õhtuhämaruses.

Teatame suure uhkusega, et suvi on pannud meie maja pärli uuesti särama. Täname Puidutohter OÜ-d, kelle osavad töömehed meie maja väärika ukse äratasid uuele elule, taastades ukse endise ilu ja veetluse.

Selgi sügisel ootab uue kuue saanud uks suuri ja väikesi sõpru mängudemaale.

Lõbusate kohtumisteni. Kriiks-krääks!

02
aug

Lasteaed on avatud.


Lasteaed on avatud
1.-12.08.2016 töötavad lasteaia esimesel korrusel olevad rühmad.
15.08.2016 on avatud kõik rühmad.

ootame Teid! .