Teenused ja hinnad

Kopli lasteaia lapse
TOIDUPÄEV
Alates 1.jaanuar 2017
sõimerühmas  on 1,18
aiarühmas on        1,31
KOHATASU
Alates 1.jaanuar 2017 on kohatasu ühe lapse kohta 57.62 eurot.
Alates 1.jaanuar 2016 on kohatasu ühe lapse kohta 52.46 eurot.
Alus; Tallinna Linnavolikogu 10.detsembri 2015 määrus nr 27 “Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr” § 2 alusel.
RUUMIDE RENT
Saali ja teiste lasteaia ruumide ajutise kasutamise tunnihinnad on kehtestatud Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga.