Teenused ja hinnad

TALLINNA LINNAVALITSUS
MÄÄRUS
Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015 määruse nr 27 “Koolieelse munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr” § 2 ja Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2019 määruse nr 115 “Töötasu almmäära kehtestamine ” alusel.

Kinnitada alates 1. jaanuarist 2020 koolieelse munitsipaallasteasutruste vanemate poolt kaetava osa määra suuruseks ühe lapse kohta 71. 25 eurot  kuus.

Alates 01.01. 2020 on kahatasu suurus 71.25 eurot.

Alus: Tallinna Haridusameti juhataja 31. 12.2019 nr HA – 4/ 78