Sündmused

2019/2020. õppeaasta Kopli Lasteaia üldeesmärk:

 • Kopli Lasteaias on loodud koostöös peredega ja meeskonnaga lapsest lähtuv õpiruum eelkooliealistele lastele, kus teemapõhine õppimine ja õpetamine toetab kõiki õpiprotsessis osalejaid maailma avastamise teel, lõimides erinevaid valdkondi ühtseks tervikuks, arvestades laste eakohast arengut (lapse vanust, sugu, vajadusi, eripära, võimeid, keele- ja kultuurilist taust,terviseseisundit).

 

Õppeaasta prioriteetideks on:

Õuesõpe – Tajume ümbritsevat keskkonda enda ümber erinevate meeltega.Teeme omavahelist koos – ja meeskonnatööd. Õuesõppe õpikeskkond pakub küllaldaselt võimalusi uurimiseks ja kogemusteks.

Tervisekasvatus (õpetaja ja laste meelerahu eest hoolitsemine) – lasteaia kollektiivis on seosed hariduse ja tervise vahel – hea tervisega laps / täiskasvanu on rõõmus ja aktiivne tegutseja.

Kunst -Läbi kunstiliste tegevuste saab laps tehniliste oskusi. Lasteasse ja laste töödesse suhtutakse hinnanguvabalt, kus laps saab tunda loomisrõõmu ja eduelamust.

Keskkonnahoid – Aitame kaasa keskkonnateadlikkuse kasvule, keskkonnaseisundi parandamisele ning säästva arengu põhimõtete arengule.

2019/2020 ÕPPEAASTA KOPLI LASTEAIA 

I POOLAASTA SÜNDMUSTE KALENDER

TEEMA:”Taaskasutuse ilu ja võlu”

SEPTEMBER 

Kuu teema: Lasteaia võlud

Väärtuskasvatus: USALDUS

 • 02.09.  Pesadesse panemise päev. 
 • Lastevanemate koosolekud rühmades

OKTOOBER

Kuu teema: Sügise võlud

Väärtuskasvatus: USALDUS

 • 01.10. Rahvusvaheline Muusikapäev
 • 25.10. Sügisene kunstinäitus “Kasutame taas”
 • 31.10. Lasteaia sünnipäev

NOVEMBER

Kuu teema: Traditsioonide võlud

Väärtuskasvatus: VIISAKUS

  • 08.11. Mardipäev
  • 11.11. Isadepäeva pudruhommik. Isadepäeva tähistamine rühmas
  • 15.11. kell 10.30 Keskkonnahoid. Osaleb Tuultepesa rühm.
  • 18.11. kell 9.30 Rahvapillid “Igal ühel oma pill” Annika Mändmaa
  • 19.11 külas Prügihunt. Osalevad: Päikesepesa, Vetepesa, Tuultepesa
  • 25.11. Kadripäev

DETSEMBER 2019

Kuu teema: Jõuluootuse võlud

Väärtuskasvatus: HOOLIVUS

 • 02. 12. Advendihommik
 • 10.12. ja 12.12. Jõulupeod rühmades
 • 17.12. ja 18.12. Jõulukohvik

II POOLAASTA SÜNDMUSTE KALENDER

JAANUAR 2020

Kuu teema: Talve võlud

Väärtuskasvatus: SÕBRALIKKUS

 • 20.01. 2020 Vaikuseminutite baaskoolitus III osa (pedagoogidele)
 • 31.01. kell 9.30 teater “Kõnnin Eestimaa külas”. Näitleja Ivar Lett

VEEBRUAR

Kuu teema : Minu eestimaa võlud

Väärtuskasvatus: SÕBRALIKKUS

 • 05.02. “Suutervise päev” Haigekassa projekt
 • 14.02. Sõbrapäeva tähistamine rühmades
 • Luulehommikud
 • 17.02. Vaikuseminutite baaskoolitus IV osa (pedagoogidele)
 • Eesti Vabariigi aastapäev
 • 25.02. Vastlapäeva tähistamine rühmades

MÄRTS

Kuu teema: Loomingu võlud

Väärtuskasvatus: AUSUS

 • 04. 03. “Eesti keele kaunis kõla” Põhja – Tallinna eelvoor, Tallinna Noortemajas.
 • 16.03 Emakeelepäeva tähistamine jalgsimatkaga Kopli Lahe äärde.
 • 19.03. vetepesa etendus “Hunt ja 7 kitsetalle”
 • 26.03. Liivapesa etendus “Kanake ja terake “

APRILL 

Kuu teema: Kevade võlud

Väärtuskasvatus: ISESEISVUS

 • 01.04. Naljapäev
 • 06.04. Kevadnäitus “Märkamine ja tärkamine”, jääkmaterjali kasutamine. Temaatika: taimed, lilled, puud jne.
 • 13.04. kell 17.00 – 19.00 festival “Kevad on käes” Vene Kultuurikeskuses. Esinevad Päikesepesa lapsed.
 • 15.04. Õuesõppepäev

MAI

Kuu teema: Lasteaia lõpetamise võlud

Väärtuskasvatus: ISESEISVUS

 • Tuultepesa ajalootund. Viib läbi direktor Marika Ärmpalu.
 • Emadepäeva tähistamine rühmades: Linnupesa; Liivapesa; Päikesepesa; Vetepesa; Tuultepesa)
 • Talguõhtu
 • 31.05.  XXI Tallinna Võimlemispidu “Nelikväemaagia 2020”

JUUNI- JUULI – AUGUST

Kuu teema: Suve võlud

Väärtuskasvatus: TÄNULIKKUS

 • Suvetrall toimub rühmapõhiselt.

MULJETERIKAST SUVE!

 

SEPTEMBER

 • “Pesadesse panemise päev”