Sündmused

2018/2019. õppeaasta Kopli Lasteaia peaeesmärkideks seadsime:

 • Õppe – ja kasvatustöö üldeesmärk :  Koostöös personali ja lastevanematega rakendada mõistlikku õppekorraldust, arvestades lapse arengutaset, vanust ja huvi.
 • Kopli Lasteaia 2018 /2019 õppeaasta prioriteediks on õuesõpe, tervisekasvatus (õpetajate ja laste meelerahu eest hoolitsemine), kunst ( käelised tegevused, erinevad kunstiliigid, sõnakunst, näitekunst…)
 • Kopli Lasteaia põhieesmärgiks on, et laps omandaks teadmisi ümbritsevast keskkonnast:

– uurides ja vaadeldes;

– matkides ja harjutades;

– ise katsetades;

– mõtestades ja luues;

–  meelde jättes;

– harjutades ja mängides

2018/2019 ÕPPEAASTA KOPLI LASTEAIA SÜNDMUSTE KALENDER

TEEMA: „ Aja lugu – Maja lugu” – laps väärtustab oma lasteaed, ajalugu, kultuuri ja loodust.

 

SEPTEMBER

Pesakuu

 • 04.09. 2018 Ristimispidu mere ääres
 • Lastevanemate koosolekud
 • 21.09.kell 15.15 Teater „Minu päev lasteaias“
 • 27.09. 2018 kell 10.00 Mihklipäeva tähistamine

OKTOOBER

Õpetajatekuu

 • 01.10. kell 10.00 Muusikapäeva tähistamine. Kopli Lasteaia vilistlased
 • 05.10.kell 9.30 Õpetajatepäeva tähistamine, Pelgulinna Gümnaasiumi õpilased lastega mängimas.
 • 03. 10.kell 10.00„Sügissimman“ Kalamaja Põhikooli õuealal
 • 09.10 . kell „Paekivipäev“, osalevad Vetepesa ja Tuultepesa
 • 12.10. algusega 9.30 “Eksootilised putukad” viib läbi M. Turovski
 • 24.10. Sügisnäitus „Unemaagia“
 • 29.10 – 02.11 2018 Lahtiste uste nädal. Näitus „Unemaagia“ külastamine ning  Põhja- Tallinna lasteaedade kunstinäitus”Kuula oma sisemist häält ehk unistused ja unenäod”.

NOVEMBER

Traditsioonide kuu

 • 05.11 Alusharidus 100: Konverents-tänuüritus Salme Kultuurikeskuses(Salme 12, Marika Kallas)
 • 06.11. kell 16.30 Juubelikontsert Salme Kultuurikeskuses (Kopli Lasteaed)
 • 09.11. Mardipäev
 • 23.11. Kadripäev
 • 14.11. Isadepäeva pudruhommik
 • 14.11. 2018 kell 16.30 Matk isadega Kopli loodus – õpperajal. Õpperaja koostajad: õpetajad Karit Mattis ja Eva – Eslon Konnapere ja rühma lapsed. Teadmisi jagab ajalootedlane A. Juske. 

DETSEMBER 2018

Jõulukuu

 • 03.12.2018 Advendihommik
 • 12.12.2018 ja 18.12.2018 Jõulupeod
 • 10.12 – 14.12.2018 Piparkookide küpsetamine
 • 05. 12 ja 06. 12. 2018 Jõulukohvik „Talveuni“