Sündmused

2020/2021. õppeaasta Kopli Lasteaia üldeesmärk:

 • Kopli Lasteaias on loodud koostöös peredega ja meeskonnaga lapsest lähtuv õpiruum eelkooliealistele lastele, kus teemapõhine õppimine ja õpetamine toetab kõiki õpiprotsessis osalejaid maailma avastamise teel, lõimides erinevaid valdkondi ühtseks tervikuks, arvestades laste eakohast arengut (lapse vanust, sugu, vajadusi, eripära, võimeid, keele- ja kultuurilist taust,terviseseisundit).

 

Õppeaasta prioriteetideks on:

Õuesõpe – Tajume ümbritsevat keskkonda enda ümber erinevate meeltega.Teeme omavahelist koos – ja meeskonnatööd. Õuesõppe õpikeskkond pakub küllaldaselt võimalusi uurimiseks ja kogemusteks.

Tervisekasvatus (õpetaja ja laste meelerahu eest hoolitsemine) – lasteaia kollektiivis on seosed hariduse ja tervise vahel – hea tervisega laps / täiskasvanu on rõõmus ja aktiivne tegutseja.

Kunst -Läbi kunstiliste tegevuste saab laps tehniliste oskusi. Lasteasse ja laste töödesse suhtutakse hinnanguvabalt, kus laps saab tunda loomisrõõmu ja eduelamust.

Keskkonnahoid – Aitame kaasa keskkonnateadlikkuse kasvule, keskkonnaseisundi parandamisele ning säästva arengu põhimõtete arengule.

2020/2021 ÕPPEAASTA KOPLI LASTEAIA 

I POOLAASTA SÜNDMUSTE KALENDER

ÕPPEAASTA TEEMA:“Kuulamise võlu ja vägi”

SEPTEMBER 

Väärtuskasvatus: USALDUS

 • 01.09.  Pesadesse panemise päev. 
 • Lastevanemate koosolekud. Koosoleku info edastamine ELIIS – keskkonna kaudu, e- mailiga.
 • 09.09. Ühiskoolitus personalile, kell 13.30 – 15.00.  Tuleohutus ja evakuatsioon.
 • 21.09. “Head aega suvi!” (ühisüritus). Esinevad Tuultepesa rühma lapsed võimlemispeoks õpitud kavaga lasteaia õuealal.
 • 22.09. “tere, tere sügise!”  Sügise sünnipäeva tähistamine rühmades.

OKTOOBER

Väärtuskasvatus: USALDUS

 • 01.10. Rahvusvaheline Muusikapäev
 • 12.10. Sügisene kunstinäitus

NOVEMBER

Väärtuskasvatus: VIISAKUS

 • 03.11. Lasteaia sünnipäeva tähistamine. Karneval rühmades.
 • 09.11. Mardipäev
 • 24.11. Kadripäev

DETSEMBER 2020

Väärtuskasvatus: HOOLIVUS

 • 30.11; 07.12; 14.12. –  Muinasjutulised advendihommikud.
 • 15.12. Jõuluvana jõuab Kopli Lasteaeda

II POOLAASTA SÜNDMUSTE KALENDER

JAANUAR 2021

Väärtuskasvatus: SÕBRALIKKUS

 • 05.01. 2021 Kuuse ära saatmine

VEEBRUAR

Väärtuskasvatus: SÕBRALIKKUS

 • 15.02. Sõbrapäeva tähistamine
 • 16. 02. Vastlapäeva tähistamine
 • 18.02. Eesti Vabariigi sünnipäeva tähistamine
 • Personali ühiskoolitus.

MÄRTS

Väärtuskasvatus: AUSUS

 • 01.05. “Emakeele kaunis kõla” esitamine Põhja – Tallinna eelvooru. Zoomis.
 • 15.03. Emakeelepäeva tähistamine.
 • Teatrikuu. Näidendite lavastamine.

APRILL 

Väärtuskasvatus: ISESEISVUS

 • 01. 04. Naljapäeva tähistamine
 • 06. 04. Kevadnäitus
 • 14. 04. Õuesõppepäev

MAI

Väärtuskasvatus: ISESEISVUS

 • 06.05. Emadepäeva tähistamine (Videotervitus)
 • 17.05. Tuultepesa ajalootund.
 • 17.05. Spordipäev
 • 19.05. Vetepesa ja Tuultepesa bussiekskursioon Ranna Rantšosse.
 • 25.05. Liivapesa ja Päikesepesa bussiekskrsioon Tallinna Loomaaeda.
 • 31.05. Teater.

JUUNI- JUULI – AUGUST

Väärtuskasvatus: TÄNULIKKUS

 • 01. 06. Laulupidu.
 • 04.06. Tuultepesa lõpupidu

 

SEPTEMBER

 • “Pesadesse panemise päev”

 

Kopli Lasteaed jätab endale õiguse ürituste plaanis teha muudatusi.