(Eesti) Sündmused

2018/2019. õppeaasta Kopli Lasteaia peaeesmärkideks seadsime:

 • Õppe – ja kasvatustöö üldeesmärk :  Koostöös personali ja lastevanematega rakendada mõistlikku õppekorraldust, arvestades lapse arengutaset, vanust ja huvi.
 • Kopli Lasteaia 2018 /2019 õppeaasta prioriteediks on õuesõpe, tervisekasvatus (õpetajate ja laste meelerahu eest hoolitsemine), kunst ( käelised tegevused, erinevad kunstiliigid, sõnakunst, näitekunst…)
 • Kopli Lasteaia põhieesmärgiks on, et laps omandaks teadmisi ümbritsevast keskkonnast:

– uurides ja vaadeldes;

– matkides ja harjutades;

– ise katsetades;

– mõtestades ja luues;

–  meelde jättes;

– harjutades ja mängides

2018/2019 ÕPPEAASTA KOPLI LASTEAIA SÜNDMUSTE KALENDER

TEEMA: „ Aja lugu – Maja lugu” – laps väärtustab oma lasteaed, ajalugu, kultuuri ja loodust.

 

SEPTEMBER

 • 04.09. 2018 Ristimispidu mere ääres
 • Lastevanemate koosolekud
 • 21.09.kell 15.15 Teater „Minu päev lasteaias“
 • 27.09. 2018 kell 10.00 Mihklipäeva tähistamine

OKTOOBER

 • 01.10. kell 10.00 Muusikapäeva tähistamine. Kopli Lasteaia vilistlased
 • 05.10.kell 9.30 Õpetajatepäeva tähistamine, Pelgulinna Gümnaasiumi õpilased lastega mängimas.
 • 03. 10.kell 10.00„Sügissimman“ Kalamaja Põhikooli õuealal
 • 09.10 . kell „Paekivipäev“, osalevad Vetepesa ja Tuultepesa
 • 12.10. algusega 9.30 “Eksootilised putukad” viib läbi M. Turovski
 • 24.10. Sügisnäitus „Unemaagia“
 • 29.10 – 02.11 2018 Lahtiste uste nädal. Näitus „Unemaagia“ külastamine ning  Põhja- Tallinna lasteaedade kunstinäitus”Kuula oma sisemist häält ehk unistused ja unenäod”.

NOVEMBER

 • 05.11 Alusharidus 100: Konverents-tänuüritus Salme Kultuurikeskuses(Salme 12, Marika Kallas)
 • 06.11. kell 16.30 Juubelikontsert Salme Kultuurikeskuses (Kopli Lasteaed)
 • 09.11. Mardipäev
 • 23.11. Kadripäev
 • 14.11. Isadepäeva pudruhommik
 • 14.11. 2018 kell 16.30 Matk isadega Kopli loodus – õpperajal. Õpperaja koostajad: õpetajad Karit Mattis ja Eva – Eslon Konnapere ja rühma lapsed. Teadmisi jagab ajalootedlane A. Juske. 

DETSEMBER 2018

 • 03.12.2018 Advendihommik
 • 12.12.2018. kell 16.00 Linnupesa jõulupidu
 • 18.12.kell16.00 Liivapesa jõulupidu
 • 18.12.kell 17.15 Päikesepesa jõulupidu
 • 12.12. kell 17.45 Tuultepesa jõulupidu
 • 05. 12 ja 06. 12. 2018 Jõulukohvik „Talveuni“

JAANUAR 2019

 • Jõuluaja lõpetamine. Kuuse ära saatmine.
 • 23.10.2019 õppekäik õpetajatele Päikese Lasteaeda.

VEEBRUAR

 • 11.02. – 15.02.Luulehommikud.
 • 14.02. Sõbrapäeva tähistamine rühmades.
 • 25.02. Eesti Vabariigi aastapäev.

MÄRTS

 • 05.03. Vastlapäeva tähistamine rühmades.
 • 14.03. Emakeelepäeva tähistamine.
 • 22.03. kell 10.00. teater “Terves kehas terve vaim”
 • 25.03. – 29.03. Loomindunädal  – näidendite esitamine ja esinemine.
 • “Emakeele kaunis kõla” – luulekonkurss

APRILL 

 • 05.05. kell 9.00 Looduslood lindudest.
 • Talguõhtu.
 • 12.05. Põhja – Tallinna lasteaedade kultuurifestival  “Kevad on käes”.
 • 15.04. Õuesõppepäev. Spordipäev.
 • 26. 05. Põhja – Tallinna laste ja noorte lauluvõistlus “Siller 2019”
 • Kevadnäitus

MAI

 • Tuultepesa ajalootund, viib läbi direktor Marika Ärmpalu.
 • Emadepäeva tähistamine.
 • Lõputrall

JUUNI

 • 07.06. Tuultepesa lõpupidu.