(Eesti) Sündmused

2017/2018. õppeaasta Kopli Lasteaia peaeesmärkideks seadsime:

 • LAPSE SOTSIAALSETE OSKUSTE KUJUNDAMINE

  • koos tegutsemine, laps oskab oma tegevust planeerida, lapse tunnustamine ja turvalisus, jagamine;

  • kõne ja jutustamisoskuste toetamine.

 • LAPSE LOOVUSE TOETAMINE LÄBI ERINEVATE KUNSTILIIKIDE

 • käeline-; muusikaline- ja liikumistegevus; sõna- ja väljenduskunst;

  • eesti pärimuskultuuri ja pärandkultuuri väärtustamine: toome lasteni eelmiste põlvkondade lugusid, töid ja tegemisi, kombeid ja õpetusi, loodusteadmisi õuesõppe kaudu.

 • LAPSE TUNNETUSOSKUSTE ARENEME MÄNGULISELT

 • mängus õpib laps mõistma ümbritsevat maailma, eri olukordi, kogeb tõeliselt ja

sügavalt eri tundeid ning õpib nendega toime tulema;

 • mängu kaudu areneb lapse fantaasia, väljendusoskus, loovus, mõtlemine, iseseisvus;

 • anname lapsele palju mänguaega, võimaldades mängides omandada uusi teadmisi

ja oskuseid.

2017/2018 ÕPPEAASTA KOPLI LASTEAIA SÜNDMUSTE KALENDER

TEEMA: „ MINA KA“-

 • 31.08.2017 kell 10.30 TEADMISTEPÄEV – RISTIMISPIDU STROOMIRANNAS

 • Septembri näitused fuajees – Päikesepesa
 • 1. 10. 2017 Rahvusvaheline Muusikapäev Kopli Kunstikooli õpilaste kontsert, juhendaja A. Luukas
 • 5. 10.2017 – Õpetajate päev (Kunstiteraapia loeng)
 • 2. – 12. oktoober 2017 SÜGISNÄITUS „Mina ka käisin suvel …“

Vastutab: Silja

 • Novembri näitus fuajees – Tuultepesa
 • 3. november 2017 KOPLI LASTEAIA 99 SÜNNIPÄEV (Õpetajate näidend ja karneval)

Vastutavad: Anne S ja Kersti

 • 9. November 2016 Mardipäev

Vastutavad: Aliina ja Janelle

 • 14. november 2017 – ISADEPÄEV Hommikupuder isadega. Isadepäev rühmades

Vastutavad: Merle ja Maret

 • 25. november 2017 – KADRIPÄEV

Vastutavad: Eva ja Karit

 • 1. detsember 2017 – 1. Advent

Vastutavad: Silja ja Anne A

 • 5,6,7 detsember 2017 16.00-18.30ni JÕULUKOHVIK

 • …… detsember 2017 – JÕULUPEOD (PIDU KIRIKUS)
 • 20. detsember 2017 piparkookide valmistamine ja küpsetamine

II poolaasta tegevused 2018.a.

Konverents AJALUGU (24, 25, 30,31 jaanuar)

Linnupesa: Vanaaja laulud ja mängud lasteaias.

Liivapesa: Lastesõna – Lea Nurkse

Päikesepesa: Eno Raua tegelased

Vetepesa: Kopli poolsaar ja vabrik

Tuultepesa: Kopli Lasteaia arhitekt

24.01 „Kuldvillak“

31.01 kell 13.00 – 15.00 õpetajad külastavad Lotte lasteaeda

13.02 Vastlapäev rühmades /rühmaõpetajad/

14.02 , kell 10.00 Külaskäik Maasika lasteaeda. Tutvumine teise kultuuri vastlapäeva tähistamise kommetega.

15.02 Luulehommik /kõik rühmad koos/

14.02 (õhtu) Sõbrapäeva tähistamine / praktikant/

26. 02 Eesti Iseseisvuspäeva tähistamine /Tuultepesa/

28.02. KELL 13.00 nõupidamine Kanuti Kann teatrifestival

Fotonäitus (vanad ja uued fotod)

02.03 kell 10.00 „Emakeele kaunis kõla“

14. 03 kell Emakeele päev /Maret/

14.03 Kanutiaia Kann, teatrifestival. /Tuultepesa/

21.03 külalisesineja Ülle Tõnumaa, Komeedi lasteaiast.

26.03 – 29.03 Ülestõusmispühad rühmades

Kevadine meisterdamine isadega –

TEEME ÄRA“

13.04 Õuesõppepäev /Silja/

17.04 Silleri lauluvõistlus /Maiu/

20.04 kell 10.00 puude istutamine Loomaaeda /Tuultepesa/

26.04 kell 10.00 Põhja- Tallinna lasteaedade laulupeo prooviaeg Tallinna Kunstigümnaasiumis Muusikaõpetaja Maiu

23 – 27. 04 kevadnäitus „Monumendid“ /Eva/

 

Emadepäevad rühmades

Linnupesa 09.05.2018 kell 16.30

Liivapesa 10.05.2018 kell 16.30

Päikesepesa 08.05.2018 kell 16.30

Vetepesa 14.05.2018 kell 16.30

Tuultepesa 08.05.2018 kell 17.30

24.05 TANTSUPIDUMe armastame Eestit” /Sandra/

29.05  kell 17.00 Lõputrall , suveaiapidu  koos lapsevanematega “Ühistantsimine” /Sandra/

 

01.06 kell 12.00 „Sada Sära Silma“ Vabaduse Väljak /Tuultepesa/

03.06 Võimlemispidu , osalevad Vetepesa tüdrukud /Sandra/

08.06 kell 16.30 Lõpupidu /rühmaõpetajad, muusikaõpetaja Maiu/

15.06 Ühiskoolitus, väljasõit

LASTE ARVAMUSFESTIVAL

Ajakapsel puu või kivi alla?

Ristimispidu

Tagasi lasteaeda – vilistlased õpetavad lapsi.

03.10, kell 10.00 „Sügissimman“ Kalamaja Põhikooli õuealal

06. 11. JUUBELIKONTSERT SALME KULTUURIKESKUSES.

07.11. „Tallinna alusharidus 100“ Konvernts – tänuüritus , Same Kultuurikrskuses