Author Archive

12
veebr

Lühendatud tööpäev seoses Eesti Vabariigi aastapäevaga

Lasteaed töötab 23. veebruaril  2018 (reede) kella 7.00-16.00 -seoses Eesti Vabariigi aastapäevale eelneva tööpäevaga.

 

* Tulenevalt töölepingu seaduse § 53 ja pühade ja tähtpäevade seadusest lühendab tööandja uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelnevat tööpäeva kolme tunni võrra.
12
veebr

Lühendatud tööpäev seoses Vabariigi aastapäevaga

Seoses  Eesti Vabariigi aastapäevale eelneva tööpäevaga töötab lasteaed reedel, 23. veebruaril  2018.a kella 7.00-16.00.

Alus: 
Tulenevalt
töölepingu seaduse § 53 ja pühade ja tähtpäevade seadusest lühendab tööandja uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelnevat tööpäeva kolme tunni võrra.
12
veebr

Kopli Lasteaia suvepuhkus 2018.a.

Lasteaed on suletud suvepuhkuseks 02.07-29.07.2018.a.

Lastevanematel, kes antud ajavahemikul vajavad lapsele lasteaiakohta, palun esitada avaldus direktorile hiljemalt

29. veebruariks 2018.a.

Puhkus om kooskõlastatud Kopli Lasteaia hoolekoguga, mis toimus 30.01.2018.a.

12
veebr

Kopli Lasteaia suvepuhkus 2018

Lasteaed on suletud suvepuhkuseks 02.07-29.07.2018.a.

Lastevanematel, kes antud ajavahemikul vajavad lapsele lasteaiakohta, palun esitada avaldus direktorile hiljemalt

29. veebruariks 20183..

Puhkus om kooskõlastatud Kopli Lasteaia hoolekoguga, mis toimus 30.01.2018.a.

12
veebr

Kopli Lasteaia suvepuhkus 2018.a.

Lasteaed on suletud suvepuhkuseks 02.07-29.07.2018.a.

Lastevanematel, kes antud ajavahemikul vajavad lapsele lasteaiakohta, palun esitada avaldus direktorile hiljemalt

29. veebruariks 2018.a.

Puhkus om kooskõlastatud Kopli Lasteaia hoolekoguga, mis toimus 30.01.2018.a.

05
veebr

Väga eriline maja

1926. novembris otsustas Tallinna linnavalitsus rajada Koplisse kaasaegse lasteaiahoone. 13. mail 1927 tehti linnavalitsuse ehitusosakonnale ülesanne hoone ehitada, seda töölõikude kaupa ja vähempakkumise teel. Hoone arhitekt oli mitmeid ja mitmeid Tallinna kultushooneid loonud Herbert Voldemar Johanson.

24. augustil 1928 saadi ehitusosakonnalt teade ehitustööde lõpetamise kohta ning anti hoone üle haridusosakonnale. 3. novembril 1928 pühitseti hoone sisse. Nii tegutseski lasteaed 1928. aasta sügisest oma praeguses asukohas, uhke maja on 18. augustist 1997 mälestisena riikliku kaitse all.

05
veebr

Kopli Lasteaia pesade laul

Linnuema linnupesa
Rõõmsaid linnupoegi täis
Kasvavad ja sirutavad oma tiibu kõigest väest.

Kukub liivakasti poju
Koduks liivapesa nüüd,
Liivalossid,liivakoogid
Kerkivad, kui võluväel.

05
veebr

Linnupesa

Anne, Monika ja Kersti

05
veebr

Teekond Koplisse

Tallinna linna I lasteaed asutati 1. detsembril 1918. Selle eelkäija üle on vaieldud, pakutud on ka, et linnavalitsus võttis üle Tallinna Eesti Haridusseltsi lasteaia. Aga Kopli lasteaia õppealajuhatajana töötanud Ann Sepa bakalaureusetöö väidab, et uue lasteaia alus oli Saksa okupatsioonivõimude poolt 1918. aasta suvel avatud saksakeelne lasteaed. Ja tõesti: Tallinna saksakeelse lasteaia 58st lapsest koguni 56 olid eestlased.

Asutamine käis praegusega võrreldes kähku. 28. nov 1918 esitati linnavolikogule ettepanek linna uutel alustel lasteaia avamiseks. 1. detsembril lasteaed juba asutatigi, linnavolikogu otsusel kehtestati alates 2. detsembrist õppekeeleks eesti keel.

10
jaan

Kopli Lasteaed 100

Aasta 2018 toob kaasa suure tähtpäeva. Tallinna linna esimene lasteaed saab sada aastat vanaks. Ning mis kõige üllatavam ja ka rõõmustavam – see lasteaed on täie rõõmu ja tervise juures, asub juba üheksa aastakümmet uhkes majas, mida võib koguni laste lossiks pidada.

Tulge ise ja vaadake, kuidas me siin elame, kuidas me hoolime lastest ja töötajatest, oma majast ja ajaloost, Eestist ja kogu maailmast.

Jaanuari, veebruari, märtsi, aprilli, mai ning võib-olla ka veel juunikuu jooksul räägime me endast ja oma loost sellel juubeliks loodud leheküljel. Räägime lastest ja palume nendel rääkida, kõneleme õpetajatest, nende kantavatest väärtustest, põimine sekka nõuandeid, kuidas lastega veelgi mõnusamalt aega veeta, aidates neil ühtlasi vaikselt täiskasvanuks saada. Ning muidugi ei unusta me lugusid oma pikast ajaloost.

Tere tulemast lugema, kaasa mõtlema, aga ka oma mõtteid ja mälestusi kirja panema. Meiega on kerge ühendust võtta, kodulehel on kõik kontaktid kenasti olemas.

Marika Ärmpalu
direktor

04
jaan

Munitsipaallasteasutuste vanemate poolt kaetava osa määra muutumine

Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015 määruse nr 27 “ Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr“ § 2 alusel.

Kinnitada alates 1. jaanuarist 2018 koolieelsete munitsipaallasteasutuste vanemate poolt kaetava osa määra suuruseks ühe lapse kohta kuus on 61,00 eurot.

Koolieelse lasteasutuse seadusest tulenevalt võib vanema osa määraks (n-ö kohatasu) olla kuni 20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast.

Alus:Tallinna Haridusameti juhataja käskkiri 21.12.2017 nr 1.-2/674

13
dets

Kaunist pühadeaega!

2017. aasta jõuab tasahilju särisedes lõpule ja lasteaiapere tänab Teid ühiste hetkede, toetuse ja koostöö eest.

27.-29. detsembril mängivad lapsed koos kolmes rühmas.